Ôn thi công chức, viên chức

26/03/2016

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2016 (Khai giảng: 07/05/2016)

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2016/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2016

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2016 (Khai giảng: 07/05/2016)

Đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức vào Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi công chức, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng:

STT Nội dung
Chuyên đề   1 Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính
Chuyên đề  2 Luật cán bộ, công chức
Chuyên đề  3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN.

Học phí: 1.400.000đ.

(Học phí đã bao gồm tài liệu học tập)

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 07/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Chủ nhật ngày 08/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

* Kế toán (10 buổi * 2 tiếng):

Học phí: 2.000.000đ.

Giảng viên:  (Giảng viên Học viện Tài Chính trực thuộc Bộ Tài chính)
Lịch học:

Thứ Bảy ngày 14/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Chủ Nhật ngày 15/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Thứ Bảy ngày 21/05/2016 Sáng từ 08h-12h. Kết thúc Môn học

* Tiếng Anh (10 buổi * 2 tiếng):

Học phí: 1.500.000đ.

Giảng viên: ThS Nguyễn Thúy Hạnh – Giảng viên bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại Ngữ – trường Đại học Thủ Đô(Tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp ôn thi công chức, viên chức.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 21/05/2016 Chiều từ 14h-18h
Chủ Nhật ngày 22/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Thứ Bảy ngày 28/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí: 1.400.000đ.

Giảng viên: Cập nhật sau.

Lịch học: 

Chủ nhật ngày 29/05/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Thứ Bảy ngày 04/06/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

Ghi chú: Giảm 10% học phí cho các học viên đăng ký và nộp học phí từ 3 môn trở lên trước ngày 30/04/2016

Địa điểm học:

– Số 9 ngõ 51 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

– Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Cập nhật sau

Điện thoại: 0432.191.382

Hotline 24/7: 0917.514.065

**Đối với các bạn mua tài liệu học dạng Audio và tài liệu dạng text có thể đến trung tâm đăng ký và nộp học phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 
+ Số tài khoản: 711AB3695303
Ngân hàng: VietinBank – chi nhánh Nam Thăng Long.

Sau khi chuyển khoản xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 0917.514.065 để xác nhận việc đăng ký.

Từ khóa:

Các bài đã đăng