Ôn thi công chức, viên chức

blank

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Vòng 2 – Kho bạc Nhà nước năm 2024

Trung tâm  Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2024/ĐTBD-NVC Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024   Thông báo mở lớp ôn thi công chức Vòng 2 – Kho bạc Nhà nước năm 2024 […]

blank

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự 2024

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 022/2024/TTBDKT-HCC Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024   Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự 2024   […]

blank

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Vòng 2 – Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024

Trung tâm  Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2024/ĐTBD-NVC Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024   Thông báo mở lớp ôn thi công chức Vòng 2 – Tổng cục Thi hành án dân sự năm […]

1 / 71234567