Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 230 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 5. Trường THCS Hồ Thị Hương, Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 8. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 9. Trường Đại học Hạ Long tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 10. Công an Thanh Hóa tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 12. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng hòa giải viên lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 13. Kho bạc Nhà nước Thái Bình tuyển hợp đồng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 14. Sở Công thương Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 17. BQL các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn gia hạn thời gian tiếp nhận công chức, viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 18. Trường THCS Nguyễn Trãi, Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 463 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 20. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 21. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn chức danh giảng viên năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 338 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 23. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 26. UBND huyện Ia Grai, Gia Lai gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu ĐKDT viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 27. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 28. Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024