1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐH Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 7. Chỉ tiêu tiếp nhận: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 8. UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tiếp nhận công chức, viên chức chỉ tiêu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 11. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2023
 12. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên Trung tâm Khảo thí, như sau; ...
  location
  Date
  09/12/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2023
 14. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 23. Văn phòng HĐND và UBND TP. Rạch Giá, Kiên Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  08/12/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 25. UBND TP. Hà Tiên, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 26. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 28. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 29. Báo điện tử VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 30. Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 (đợt 4), như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023