Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

23/08/2017

Sở Nội vụ – Thường trực HĐTD công chức tỉnh Nghệ An thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

II. Số lượng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển:

TT Phòng (ban) chuyên môn; đơn vị trực thuộc Kế hoạch thi tuyển năm 2017 Ghi chú
Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành
A KHỐI SỞ, NGÀNH 12    
I Sở Tài chính
Phòng Ngân sách tỉnh 1 Đại học chuyên ngành Kế toán
II Thanh tra tỉnh
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1 1 Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
III Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
Phòng Tôn giáo khác 1 Đại học ngành Lịch sử
IV Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam
Phòng Kế hoạch và Đầu tư 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển
V Sở Tư pháp
1 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 1 Đại học ngành Luật
2 Phòng Xây dựng và kiểm tra Văn bản QPPL 1 Đại học ngành Luật
VI Sở Y tế
Phòng Kế hoạch – Tài chính 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh
VII Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế
1 Phòng Thanh tra 1 Dược sỹ đại học
2 Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm 1 Bác sỹ
VIII Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế
Phòng Kế hoạch – Tài vụ – Chính sách 1 Đại học ngành Tài chính
IX Ban Dân tộc
Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 1 Đại học Xây dựng hoặc Giao thông hoặc Kiến trúc hoặc Thủy lợi Tuyển người dân tộc thiểu số
X Sở Du lịch
Phòng Quản lý lữ hành 1 Thạc sỹ Ngôn ngữ học – phiên dịch (tiếng Nga)
B KHỐI HUYỆN, THÀNH, THỊ 40
I UBND huyện Nam Đàn
1 Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
2 Thanh tra huyện 1 Đại học ngành Kinh tế Nông nghiệp
3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Công tác xã hội
II UBND huyện Tân Kỳ
1 Thanh tra huyện 1 Đại học chuyên ngành Quản lý tài chính công
2 Phòng Văn hóa – Thông tin 1 Đại học ngành Quản lý văn hóa
3 Phòng Y tế 1 Bác sỹ đa khoa hoặc Đại học ngành điều dưỡng
4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Đại học ngành Cầu đường bộ
III UBND thành phố Vinh
1 Văn phòng HĐND – UBND 1 Đại học ngành Kinh tế đối ngoại hoặc Quan hệ quốc tế
2 Phòng Nội vụ 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế
IV UBND huyện Đô Lương
1 Thanh tra huyện 1 Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2 Phòng Văn hóa – Thông tin 1 Đại học ngành Công nghệ thông tin
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
V UBND huyện Nghi Lộc
Thanh tra huyện 1 Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
VI UBND huyện Thanh Chương
1 Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Luật
2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Đại học ngành Xây dựng – dân dụng và công nghiệp
VII UBND huyện Yên Thành
1 Thanh tra huyện 1 Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
2 Phòng Tư pháp 1 Đại học ngành Luật
VIII UBND huyện Quỳnh Lưu
1 Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Quản lý Nhà nước
2 Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Đại học ngành Xây dựng dân dụng
3 Phòng Y tế 1 Đại học ngành Hóa – Thực phẩm
4 Văn phòng HĐND – UBND 1 Đại học ngành Luật hoặc Quản lý nhà nước
IX UBND huyện Anh Sơn
1 Văn phòng HĐND – UBND 1 Đại học ngành Kế toán hoặc Kinh tế hoặc Luật
2 Phòng Dân tộc 1 Đại học ngành Tài chính Ngân hàng
3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh
4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 1 Đại học ngành Khoa học cây trồng
5 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Kế toán
X UBND huyện Hưng Nguyên
Thanh tra huyện 1 Đại học  ngành Tài chính
XI UBND thị xã Cửa Lò
1 Phòng Tư pháp 1 Đại học ngành Luật
2 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học chuyên ngành Bảo hiểm
3 Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Quản lý tài chính công
XII UBND thị xã Hoàng Mai
1 Thanh tra thị xã 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển
2 Phòng Văn hóa – Thông tin 1 Đại học chuyên ngành Quản trị du lịch
3 Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học ngành Quy hoạch vùng và đô thị hoặc Đại học Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm
XIII UBND huyện Nghĩa Đàn
1 Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Quản trị nhân lực
2 Phòng Nông nghiệp 1 Đại học ngành Kỹ thuật hạ tầng – Phát triển nông thôn
3 Phòng Kế hoạch – Tài chính 1 Đại học chuyên ngành Kiểm toán
4 Phòng Kinh tế – Hạ tầng 1 Đại học ngành Kỹ thuật xây dụng công trình giao thông
XIV UBND thị xã Thái Hòa
1 Phòng Y tế 1 Đại học ngành Y khoa
2 Thanh tra thị xã 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh
3 Phòng Kinh tế 1 Đại học ngành Cấp thoát nước hoặc Kỹ thuật công trình xây dựng

III. Hồ sơ dăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ (đính kèm theo);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản photocopy (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Ba phong bì có dán tem, ghi địa chỉ rõ ràng, đầy đủ của người nhận.

– Trong đợt tuyển dụng này, Sở Nội vụ chỉ tổ chức tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển. Do đó thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định nộp hồ sơ theo thông báo này đều phải tham gia thi tuyển công chức.

– Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan đó; Nếu có gì vướng mắc thì liên hệ theo số điện thoại của Sở Nội vụ – Thường trực HĐTD công chức tỉnh để được hướng dẫn:  02383.832845.

– Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/01 hồ sơ.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/8/2017 đến hết ngày 22/9/2017.

V. Tài liệu ôn tập:

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh sẽ thông báo tài liệu ôn tập sau khi thẩm định xong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trên Website của Sở Nội vụ.

VI. Thời gian và địa điểm thi:

Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh sẽ thông báo sau cho thí sinh.

VII. Hình thức thi:

1. Môn Kiến thức chung: thi viết, thời gian 180 phút.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết, thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

3. Môn Ngoại ngữ: thi viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, thời gian 90 phút .

4. Môn Tin học: thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

***Tài liệu đính kèm:  Đơn đăng ký dự tuyển CC

Nguồn tin: noivu.nghean.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 98/2017/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức

tỉnh Nghệ An năm 2017

Đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức tỉnh Nghệ An, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi công chức, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 1.400.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 1.800.000đ.

(Đối với các bạn phải di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội để tham gia lớp học Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền đi lại với mức hỗ trợ cao nhất là 200.000đ/người, để được hỗ trợ các bạn phải xuất trình vé tàu hoặc vé xe)

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 23/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 24/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 1.700.000đ.

(Đối với các bạn phải di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội để tham gia lớp học Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền đi lại với mức hỗ trợ cao nhất là 200.000đ/người, để được hỗ trợ các bạn phải xuất trình vé tàu hoặc vé xe)

Giảng viên: Giảng viên bộ môn tiếng Anh – trường Đại học Ngoại Thương.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 30/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 01/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 1.700.000đ.

(Đối với các bạn phải di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội để tham gia lớp học Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền đi lại với mức hỗ trợ cao nhất là 200.000đ/người, để được hỗ trợ các bạn phải xuất trình vé tàu hoặc vé xe)

Giảng viên: Giảng viên trường Đại học Nội vụ.

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 07/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 08/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành(8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 2.000.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 2.500.000đ.

(Đối với các bạn phải di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội để tham gia lớp học Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền đi lại với mức hỗ trợ cao nhất là 200.000đ/người, để được hỗ trợ các bạn phải xuất trình vé tàu hoặc vé xe)

Giảng viên:  Cập nhật sau.
Lịch học:

Thứ Bảy ngày 14/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 15/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30


**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text ôn thi công chức tỉnh Nghệ An năm 2017

, cụ thể như sau:

– Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Phòng 101, khu giảng đường 1, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 711AD3553155
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: