Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức

31/03/2016

1 2 3

**Tài liệu đính kèm:

– Đơn xin dự tuyển công chức (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu)