Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2017

29/11/2017

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– 09 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang.

– 01 công chức làm nghiệp vụ Công nghệ thông tin tại VKSND tỉnh Bắc Giang.

– 01 công chức làm nghiệp vụ Kế toán tại VKSND cấp huyện.

2. Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 28/11/2017 đến hết ngày 27/12/2017.

– Địa điểm: Trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Số 65, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Gui thu dien tu_1_11

Gui thu dien tu_2_7 Gui thu dien tu_3_4

Nguồn tin: vksbacgiang.gov.vn