word-the-cao

1245 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Y tế môn Kiến thức chung 2021

Giá: 150,000

1245 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Y tế môn Kiến thức chung 2021 là bộ câu hỏi phục vụ cho việc ôn thi viên chức Y tế và thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế. Tài liệu bao gồm những nội dung sau:

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

2. Nghị quyết Số: 21-NQ/TW; ngày 25/10/2017, Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
4. Hiến pháp Việt Nam năm 2013
5. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

7. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

9. Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

10. Luật Bảo hiểm y tế (Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014)
11. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
12.Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
14. Thông tư số 07/2014/TT-BYT
15. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
16. 12 điều Y đức

Một số câu hỏi mô tả tài liệu

Câu 1: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Phương án nào có nội dung không phải là một trong những mục tiêu tổng quát là:

1. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng

2. Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam

3. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế

4. Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ

 

Câu 2: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ở phương án nào là “Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế“?

a. Tất cả các phương án đều đúng

b. Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện

c. Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,…

d. Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khoẻ thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế.

 

Câu 3: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Mục tiêu cụ thể Đến năm 2025: Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên………….

a. 90%.

b. 95%.

c. 80%.

d. 75%