Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

11/03/2020

Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu bao gồm 69 giáo viên và 05 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 09/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: sgddt.quangbinh.gov.vn