Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

06/01/2022

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tuyển dụng 09 vị trí, cụ thể như sau:

TT

Bộ phận

cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Số lượng người cần tuyển

Trình độ, chuyên môn

yêu cầu

1

Khoa Điện-Lạnh ĐHKK

Giảng viên Lạnh- Điều hòa không khí

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt; Nhiệt lạnh

2

Khoa

Cơ khí

Giảng viên Công nghệ ô tô

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III

02

Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật ô tô

3

Khoa Kinh tế

Giảng viên     Quản trị nhà hàng

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nhà hàng; Quản trị nhà hàng, khách sạn

4

Phòng Đào tạo

Đào tạo

Chuyên viên

01

Đại học trở lên, các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ; kinh tế, quản trị

5

Phòng

Tài chính

– Kế toán

Kế toán

Kế toán viên

01

Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán

6

Phòng

Tổ chức

–  Hành chính

Hành chính

văn phòng

Cán sự

01

Cao đẳng trở lên, chuyên ngành văn thư hành chính; văn thư lưu trữ; hành chính học; quản trị văn phòng;

lao động tiền công- tiền lương

7

Phòng

Quản trị

và Đầu tư

Quản trị

hệ thống mạng

Chuyên viên

01

Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin

(liên  quan quản trị mạng)

Kỹ thuật

Truyền thông

Chuyên viên

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Truyền thông Media/

Digital Media

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Yêu cầu:

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đối tượng ưu tiên: Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực, ngành tuyển dụng.

4. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ,    số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 27/12/2021 đến hết ngày 27/01/2022.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: new.cdktntt.edu.vn