UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021-2022

17/01/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-SNV ngày 13/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 20201- 2022.

UBND huyện Tuần Giáo thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 75 viên chức được bố trí công tác, giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Cấp mầm non: 25 chỉ tiêu (Giáo viên mầm non).

Cấp tiểu học: 36 chỉ tiêu (Giáo viên dạy văn hoá: 11, Giáo viên dạy Thể dục: 02, Giáo viên dạy Âm nhạc: 02, Giáo viên dạy Mĩ thuật: 03, Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 15, và Giáo viên dạy Tin học: 03).

Cấp THCS: 11 chỉ tiêu (Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02, Giáo viên dạy Toán: 03, Giáo viên dạy Khoa học tự nhiên (Sinh học): 01, Giáo viên dạy Âm nhạc: 01, Giáo viên dạy Mĩ thuật: 02, Giáo viên dạy Tin học: 02.

Kế toán: 03 chỉ tiêu.

2.  Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 04 vị trí

Giáo viên mầm non;

Giáo viên tiểu học;

Giáo viên THCS;

Kế toán.

3.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1 Điều kiện chung

Người đăng ký tham gia dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo, năm học 2021-2022 không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm báo các điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí việc nêu tại chỉ tiêu, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng;

Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp:

Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa bị xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3.2.  Tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp cụ thể đối với từng vị trí

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể cho từng vị trí làm việc như sau:

3.2.1 Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26)

Có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Giáo dục mầm non hoặc Sư phạm mầm non;

3.2.2. Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Giáo viên dạy văn hoá: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

Giáo viên dạy Thể dục: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm thể dục hoặc Giáo dục thể chất hoặc Thể dục thể thao (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Âm nhạc: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm âm nhạc hoặc Âm nhạc, Thanh nhạc (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Mĩ thuật: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật, hoặc Mĩ thuật (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, hoặc Tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh truyền thông, Biên-Phiên dịch Tiếng Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Tin học: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học, hoặc Tin học, Công nghệ thông tin, tin học ứng dụng (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

3.2.3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, hoặc Tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh truyền thông, Biên – Phiên dịch Tiếng Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Toán: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Toán học.

Giáo viên dạy Khoa học tự nhiên (Sinh học): Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Sinh học.

Giáo viên dạy Âm nhạc: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm âm nhạc hoặc Âm nhạc, Thanh nhạc (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Mĩ thuật: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật, hoặc Mĩ thuật (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

Giáo viên dạy Tin học: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học, hoặc Tin học, Công nghệ thông tin, tin học ứng dụng (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

3.2.4. Kế toán (Mã số 06.031)

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính – Kế toán, Kế toán – Tài chính, Kế toán công, Kiểm toán.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC.

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển : Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Hình thức Phỏng vấn

Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngành sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

(Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2)

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc nộp theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo này) vào 01 vị trí việc làm. Nếu người đăng ký xét tuyển vào 02 vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện Tuần Giáo (qua Phòng Nội vụ) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) … theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Lưy ý: Người đăng ký dự tuyển không phải làm hồ sơ mà chỉ đăng ký dự tuyển bằng một Phiếu đăng ký dự tuyển. Khi nộp phiếu dự tuyển trực tiếp thì người đăng ký nên mang theo văn bằng chứng chỉ gốc (hoặc bản công chứng) để tiện cho việc kê khai vào phiếu, tránh sai sót, nhầm lẫn khi nộp phiếu.

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Từ ngày 18/01/2022 đến 17h300 ngày 07/3/2022 (không nhận phiếu vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ tết).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo (Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên);

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp qua đường bưu chính. Trường hợp nộp qua đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo;

Người đăng ký dự tuyển gửi 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận (số điện thoại phải chính xác và thường xuyên liên lạc) kèm theo Phiếu dự tuyển;

Phiếu dự tuyển không trả lại và không sử dụng để xét tuyển viên chức lần sau;

Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức sẽ được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

3.  Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022 của UBND huyện Tuần Giáo. Mọi chi tiết xin liên hệ qua Phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại: 0215.3867.899; 0367745181 để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn