UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

03/07/2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Thông báo cụ thể sau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: gialai.gov.vn