Thừa Thiên Huế

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2018
 2. Bệnh viện Giao thông vận tải Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2018
 4. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 15 viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 5. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ...
  location
  Date
  07/11/2018
 6. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 7. Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ...
  location
  Date
  01/11/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 là 26 người ...
  location
  Date
  31/10/2018
 9. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  31/10/2018
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018 là 63 người ...
  location
  Date
  22/10/2018
 12. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 14. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ...
  location
  Date
  25/09/2018
 15. Thành ủy Huế thông báo tuyển dụng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của Thành phố năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 16. Chỉ tiêu cần tuyển cho năm học 2018- 2019 là 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2018
 17. Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/08/2018
 18. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 19. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2018; Sở Công Thương thông báo chỉ tiêu, điều ...
  location
  Date
  02/08/2018
 20. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp ...
  location
  Date
  18/07/2018
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II năm 2018 là 62 người ...
  location
  Date
  16/07/2018
 22. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng ...
  location
  Date
  04/07/2018
 23. Thành ủy Huế tuyển dụng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  25/06/2018
 24. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2018
 26. Căn cứ Quyết định số 348/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã nă ...
  location
  Date
  20/05/2018
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 28. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch ...
  location
  Date
  21/04/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 viên chức ...
  location
  Date
  23/03/2018
 30. Do nhu cầu hoạt động của đơn vị, trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế(HueCIT) cần tuyển một số nhân sự lập trình website và lập trì ...
  location
  Date
  20/03/2018
5 / 71234567