word-the-cao

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2024

Giá: 160,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 (Khung năng lực bậc 2) ôn thi công chức, viên chức 2024 bao gồm 1128 câu hỏi và đáp án. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng. Bộ câu hỏi được cập nhật năm 2024 và phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức. Bộ câu hỏi có những nội dung sau:

 

Phần 1: Ngữ pháp

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ)

Phần 3: Đọc hiểu

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ A2 ôn thi công chức, viên chức

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021