word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức 2023

Giá: 160,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức” bao gồm 940 câu hỏi và đáp án. Bộ câu hỏi ở trình độ B1 tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức; nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Những dạng câu hỏi có trong bộ câu hỏi:

Phần 1: Ngữ pháp

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ)

Phần 3: Đọc hiểu

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau (Bài thi thử có thu phí): Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ B1 (tương đương Bậc 3)

***Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức