Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022

11/01/2023

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 24/01/2023

– Địa điểm:Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tgpl.moj.gov.vn