Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

11/07/2020

Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối với ứng viên dự tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 15/08/2020

+ Đối với ứng viên dự tuyển vào Khoa Y dược: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 15/09/2020

– Địa điểm: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, Phòng 215, Số 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: udn.vn