audio-text

Tài liệu Audio và Text ôn thi công chức, viên chức môn TIẾNG ANH năm 2017 – Phần 3

Giá: 70,000

Mã Tài liệu: TA003
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Tài liệu Audio và Text ôn thi công chức, viên chức môn TIẾNG ANH năm 2017 – Phần 3 bao gồm:

– File ghi âm với thời lượng: 223 phút.

– File text: 3 file

– Nghe thử: