Hỏi đáp và tin tức

28/01/2022

Giáo viên chuyển hạng có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Ông Phạm Ngọc Hải (Phú Yên) hỏi, vì sao giáo viên tiểu học hạng IV được chuyển qua hạng III không yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mà giáo viên hạng III tiểu học cũ chuyển qua hạng III mới lại yêu cầu chứng chỉ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập không quy định giáo viên tiểu học hạng IV phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Do đó, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) không quy định giáo viên tiểu học hạng IV khi chuyển sang hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để giúp giáo viên không phải bồi dưỡng để có chứng chỉ.

Quy định giáo viên mầm non, tiểu học hạng III  (theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III là quy định chuyển tiếp, nhằm kế thừa những quy định từ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng