Hỏi đáp và tin tức

Mức lương của viên chức y tế công cộng cao cấp năm 2023

Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở thay đổi nên mức lương của viên chức y tế công cộng cao cấp có thể lên đến gần 15 triệu đồng/tháng.

Từ khóa: