Hỏi đáp và tin tức

14/07/2022

Nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa (Hoà Bình) hỏi: Ngạch công chức là gì và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Từ khóa:

Các bài đã đăng