Hỏi đáp và tin tức

11/10/2022

Những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã

Điều 21 Nghị định 112/2011/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP) quy định các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã như sau:

Từ khóa:

Các bài đã đăng