Hỏi đáp và tin tức

Phụ cấp kiêm nhiệm với công chức cấp xã

Bà Nguyễn Hà Huệ (Bắc Ninh) hỏi, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã (Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội phụ nữ….) hoặc chức danh công chức cấp xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không, nếu được thì mức hưởng thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: