Hỏi đáp và tin tức

14/10/2022

Tổng cục Thuế tuyển dụng 231 chỉ tiêu công chức về công nghệ thông tin

Trong quý 4 năm 2022 Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng 231 chỉ tiêu vị trí công chức làm công tác công nghệ thông tin trong toàn ngành.

Cụ thể, vị trí tuyển dụng

1. Tại Cục Công nghệ thông tin (CNTT) (Tổng cục Thuế):

– Phát triển phần mềm ứng dụng: Tổ chức xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.

– Quản lý Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu công tác của Tổng cục Thuế; Hỗ trợ cán bộ thuế, người nộp thuế sử dụng các ứng dụng quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế triển khai.

– Quản lý An toàn thông tin: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống an toàn thông tin trong hệ thống Thuế.

– Quản lý Hạ tầng kỹ thuật: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT và bản quyền phần mềm CNTT toàn hệ thống Thuế.

– Công tác Kế hoạch – Tổng hợp: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển CNTT ngành Thuế; Quản lý chương trình kế hoạch công tác chuyên môn của Cục CNTT; Thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý hợp đồng triển khai các hoạt động CNTT ngành Thuế;

– Quản lý chất lượng CNTT: Tổ chức xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực CNTT của hệ thống Thuế; Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về CNTT tại cơ quan Thuế các cấp; Quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT trong hệ thống Thuế.

(2) Tại Phòng CNTT – Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị CNTT ngành Thuế; triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ và hướng dẫn cho công chức thuế, người nộp thuế trong việc sử dụng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

(3) Tại Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Chi cục Thuế:

Quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị CNTT; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội ngành cho công chức thuế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học (cử nhân/kỹ sư) với hình thức đào tạo tập trung thuộc các chuyên ngành đào tạo: An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, CNTT, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán – Tin, Toán – Tin ứng dụng, Quản lý thông tin.

Có chứng chỉ: Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức).

Ưu tiên: Các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các tổ chức, doanh nghiệp về CNTT.

Thí sinh tham gia thi tuyển công chức vào ngạch chuyên viên làm công tác CNTT được thực hiện theo hai vòng thi:

Vòng 1: (gồm 2 phần)

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian thi là 30 phút.

Vòng 2: (hình thức thi)

– Thi viết; Thời gian thi: 180 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức về CNTT (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

Thời gian thi tuyển công chức: Dự kiến thực hiện trong Quý 4/2022.

Nguồn: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng