Hỏi đáp và tin tức

05/12/2022

Trúng tuyển công chức xã, tập sự và xếp lương thế nào?

Ông Nguyễn Anh Tuấn (Phú Yên) trúng tuyển công chức cấp xã, lĩnh vực Địa chính – Xây dựng. Ông có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành với vị trí tuyển dụng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp).

Trước đó, ông Tuấn công tác tại Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng – đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, đóng BHXH 5 năm 1 tháng, hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67.

Ông Tuấn hỏi, ông có được giữ nguyên hệ số lương 2,67 không? Ông có được miễn chế độ tập sự không? Ông có trình độ thạc sĩ đúng chuyên môn với lĩnh vực Địa chính – Xây dựng thì có được hưởng chế độ đãi ngộ nào không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1).

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều này quy định trường hợp trước khi được tuyển dụng công chức cấp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã và đã đóng BHXH bắt buộc thì được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Do vậy, trường hợp ông Nguyễn Tuấn Anh có trình độ thạc sĩ, nếu trong thời gian công tác tại Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng mà đảm nhận công việc phù hợp với chức danh tuyển dụng, đã có thời gian đóng bảo hiểm trên 5 năm thì được tính làm căn cứ xếp lương theo các quy định nêu trên.

Về chế độ tập sự, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 13/2019/TT-BNV thì người được tuyển dụng vào công chức cấp xã được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ 2 điều kiện:

(1) Đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự (12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương);

(2) Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức được tuyển dụng.

Theo đó, trường hợp ông Nguyễn Tuấn Anh có thời gian đóng BHXH bắt buộc trên 5 năm, nếu trong thời gian này đảm nhận công việc phù hợp với chức danh tuyển dụng thì sau khi tuyển dụng được miễn chế độ tập sự.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng