Hỏi đáp và tin tức

Xem xét nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sỹ mới ra trường

Cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO

Từ khóa: