Hỏi đáp và tin tức

12/08/2022

Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 được quy định như nào?

Hiện nay, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Từ khóa:

Các bài đã đăng