Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2022

Trung tâm  Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2022/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2022

 

Thông báo cung cấp tài liệu

ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức của Kho bạc Nhà nước năm 2022, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty TNHH LVS Việt Nam ) thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

Tài liệu của chúng tôi được xây dựng dựa trên nội dung của lớp ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước (đã bao gồm tất các học liệu như học trên lớp):

Kiến thức chung: 500.000đ (Tài liệu Video + Text + Bộ câu hỏi trắc nghiệm + Bài thi thử)

– Tiếng Anh: 400.000đ (Tài liệu Video + Text + Bộ câu hỏi trắc nghiệm + Bài thi thử)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 600.000đ (Tài liệu Video + Text)

***Hiện tại chúng tôi mới có tài liệu của năm 2021, sau khi lớp ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2022 học xong chúng tôi sẽ cập nhật bản mới nhất và miễn phí cho các học viên đã mua tài liệu.

***Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu cả 3 môn.

– Địa điểm mua tài liệu và đăng ký học: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0848.057.110

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký học và mua tài liệu có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

***Xin liên hệ trước khi chuyển khoản.

Mô tả hình thức học online:

 

 

Các bài đã đăng