Thi thử

Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức Viện Kiểm sát

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức Viện Kiểm sát" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Viện kiểm sát môn Kiến thức chung năm 2024" với những nội dung sau:

NỘI DUNG CỦA BÀI THI

I. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước 

1. Hiến pháp năm 2013, gồm các nội dung

– Các tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam.

– Các cơ quan nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Nguyên tắc hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

2. Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14.

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ- CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Số 80/2015/QH13); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Số 63/2020/QH14), nội dung: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

5. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

II. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14.

2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT42

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi(Trong trường hợp bài thi thử này là TT42)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

 

Từ khóa: