Thi thử

01/10/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Tin học trình độ B ôn thi công chức, viên chức

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Tin học trình độ B ôn thi công chức, viên chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ . Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "600 câu hỏi trắc nghiệm có ĐÁP ÁN môn Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT" bao gồm 6 Mô đun theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

a) Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản.

b) Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản.

c) Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản.

d) Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản.

đ) Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản.

e) Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản.

* Thời gian thi: 30 phút.

* Số câu hỏi: 30 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 15/30

* Mỗi Mô đun sẽ có 5 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 3 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng