Thi thử

02/02/2023

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023

Giới thiệu về bài thi:

" Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023 " được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023 " với những nội dung sau:

NỘI DUNG CỦA BÀI THI

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

3. Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

6. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2019 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế đọ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

7. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

11. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đọng không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT38

- Giá bài thi: 230.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT36)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng