Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự (Cập nhật 10-4-2024)

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự môn Kiến thức chung 2024" được xây dựng dựa trên "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) năm 2024". Bài thi thử có những nội dung sau:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH Luật Tổ chức Chính phủ do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 02/8/2023.

4. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 16/12/2019

5. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 25/01/2022.

6. Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành ngày 14/4/2020

7. Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

8. Văn bản hợp nhất 4371/VBHN-BTP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành ngày 20/9/2023

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT81

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT81)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử 1 đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: