Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên Mầm non

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên Mầm non" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên Mầm non). Bài thi được xây dựng từ "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi viên chức giáo dục (giáo viên) Mầm non". Bài thi có những nội dung sau:

- Luật Giáo dục

- Luật Viên chức

- Điều lệ trường mầm non

- Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non

- Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

- Quy định về đạo đức nhà giáo

- Quy định chế độ làm việc giáo viên mầm non

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có thể có 2,3 hoặc 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng