Thi thử

09/03/2020

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THCS và THPT). Bài thi được xây dựng từ "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi viên chức giáo dục(giáo viên) THCS và THPT". Bài thi có những nội dung sau:

- Nội dung số 1: Luật viên chức (Có 20 câu hỏi trong bài thi)

- Nội dung số 2: Luật Giáo dục (Có 20 câu hỏi trong bài thi)

- Nội dung số 3:Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

- Nội dung số 4: Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

- Nội dung số 5: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

- Nội dung số 6: Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có thể có 2,3 hoặc 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

Lưu ý: Đa số các tỉnh thành khi tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục cấp THCS và THPT (Giáo viên) đều chỉ cho thi tuyển môn Kiến thức chung bao gồm Nội dung số 1, 2 và 3(Với cấu trúc bài thi như sau: Nội dung số 1 có 25 câu, Nội dung số 2: 25 câu, Nội dung số 3: 10 câu). Tuy nhiên có những tỉnh/thành tổ chức thi tuyển với nhiều nội dung hơn. Vì vậy Tuyencongchuc.vn xin giới thiệu với các bạn bài thi "Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT(có thể tùy chỉnh nội dung)". Trong bài thi này các bạn có thể tùy chỉnh nội dung thi với số câu hỏi mà các bạn muốn.

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng