Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

13/10/2021

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 12/11/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, số 150 đường Xuân Hòa 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn