Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

15/09/2023

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 15/10/2023

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Đính kèm:

Đơn Đk dự tuyển viên chức NĐ 115

Sơ yếu LL TT 06 ngày 4.5.2023

 

Nguồn tin: lamdong.gov.vn