Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2024

18/06/2024

Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2024, như sau:

I. Điều kiện chung:

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển

2. Chứng chỉ:

– Ngoại ngữ: Trình độ bậc A2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư sô 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông

3. Có lý lịch rõ ràng: Sức khỏe tốt

4. Ưu tiên:

– Có trình độ sau đại học

– Đối với chuyên môn y dược: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Tốt nghiệp định
hướng chuyên khoa chuyên ngành dự tuyên; Có giây phép hành nghề

– Tốt nghiệp chuyên ngành xếp loại: Giỏi, Khá

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển

II. Vị trí tuyển dụng:

1. Bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa:

2. Bác sĩ chuyên ngành Chân đoán hình ảnh

3. Bác sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức

4. Hộ sinh

5. Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

6. Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng

– Hồ sơ chỉ tiết: file đính kèm

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/6/2024 (giờ hành chính)

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ (CV. Phương Thảo), ĐT: 028.54042819

Nguồn tin: tudu.com.vn