Học viện Tòa án tuyển dụng viên chức năm 2021

31/08/2021

Học viện Tòa án tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/08/2021 đến hết ngày 29/09/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Tòa án, đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hvta.toaan.gov.vn