Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng NTB và Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2022

21/03/2022

Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng NTB và Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Đến hết ngày 30/06/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp – Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng NTB và Tây Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vnuf2.edu.vn