Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

15/09/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cần tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, các quy định và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Chi tiết cụ thể tại Kế hoạch số 1832/KH-SGD&ĐT ngày 14/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải tại Website Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – Số 67, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, từ ngày 14/9/2020 đến 17 giờ ngày 13/10/2020.


*****Kế hoạch số 1832/KH-SGD&ĐT ngày 14/9/2020: Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021:

I. MỤC ĐÍCH

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Văn bản số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Văn bản số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019);

Lưu ý: Không xét tuyển dụng lại các đối tượng là viên chức các đơn vị công lập trực thuộc Sở.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: theo phê duyệt của UBND tỉnh tại các Công văn số 8673/UBND- TH ngày 05/12/2019 và số 6023/UBND- TH ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng vào làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

Lưu ý: Điểm thi đại học của năm thi vào đại học của Trường đại học theo bằng tốt nghiệp đại học (có trong hồ sơ dự tuyển), không tính điểm ưu tiên, không tính làm tròn, tính theo thang điểm 10.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

TT Đơn vị Các môn, vị trí việc làm và số lượng cần tuyển
Tổng số Văn Sử Địa lý GDCD Tiếng Anh Toán Toán-TA Vật lý Hóa học Sinh học GDQP Tin học Thiết bị Thư viện Văn thư Kế toán
1 THPT Kỳ Sơn 11 1 3 3 1 1 1 1
2 THPT Quỳ Châu 4 1 1 1 1
3 THPT Hoàng Mai 2 3 1 1 1
4 THPT Tương Dương 1 9 1 1 1 3 1 1 1
5 THPT Con Cuông 1 1
6 THPT Cửa Lò 1 1
7 THPT Cửa Lò 2 1 1
8 THPT Đô Lương 1 1 1
9 THPT Đô Lương 4 2 1 1
10 THPT Nguyễn Xuân Ôn 2 1 1
11 THPT Diễn Châu 3 1 1
12 THPT Diễn Châu 4 2 1 1
13 THPT Diễn Châu 5 4 1 1 1 1
14 THPT Tân Kỳ 3 2 1 1
15 THPT Quế Phong 4 1 2 1
16 THPT Lê Lợi 2 1 1
17 THPT Quỳnh Lưu 2 3 1 1 1
18 THPT Quỳnh Lưu 3 3 2 1
19 THPT Quỳnh Lưu 4 1 1
20 THPT Ch.Phan Bội Châu 8 2 1 1 1 1 1 1
21 THPT Thanh Chương 3 1 1
22 THPT Quỳ Hợp 2 2
23 THPT Quỳ Hợp 2 3 1 1 1
24 THPT Quỳ Hợp 3 3 1 2
25 THPT Bắc Yên Thành 2 1 1
26 THPT Yên Thành 3 2 1 1
27 THPT Phan Đăng Lưu 2 1 1
28 THPT DTNT số 2 NA 1 1
29 THPT Cờ Đỏ 1 1
30 THPT Huỳnh Thúc Kháng 1 1
31 TT GDTX số 2 NA 1 1
Tổng cộng* 84 9 4 2 3 16 12 1 10 4 6 8 3 1 2 2 1

*****Tiêu chuẩn tối thiểu:

1. Giáo viên:
a) Thực hiện thu hút các đối tượng đạt các tiêu chuẩn sau:
– Theo điểm a, khoản 1 và khoản 2, 3 Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ:
– Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự tuyển và đạt học sinh giỏi tỉnh cấp THPT bảng A của môn dự tuyển từ giải nhì;
b) Sau khi tuyển thu hút nếu còn chỉ tiêu thực hiện tuyển dụng: những người đạt một trong các tiêu chí:
– Tốt nghiệp ĐHSP loại khá trở lên, được tuyển thẳng đại học hoặc có điểm thi đầu vào đại học từ 20 điểm, riêng môn Tin học và Tiếng Anh đạt từ 18 điểm, môn GDQP và GDCD đạt từ 17 điểm (những người có hộ khẩu bản thân và gia đình ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế phong, dự tuyển các trường trên địa bàn được tính giảm 03 điểm);
– Tốt nghiệp ĐHSP loại khá, có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển, được tuyển thẳng đại học hoặc có điểm thi đầu vào đại học từ 16 điểm trở lên;
– Tốt nghiệp ĐHSP loại khá và đạt học sinh giỏi tỉnh cấp THPT của môn dự tuyển;
2. Văn thư: Cao đẳng chuyên ngành văn thư
3. Kế toán: Đại học tài chính, kế toán;
4. Thiết bị: Cao đẳng Thiết bị, thí nghiệm hoặc Đại học các môn Lý, Hóa, Sinh có chứng chỉ thiết bị.
5. Thư viện: Cao đẳng Thư viện
*Lưu ý chung:
+Điểm thi đại học của năm thi vào đại học của Trường đại học theo bằng tốt nghiệp đại học (có trong hồ sơ dự tuyển), không tính điểm ưu tiên, không tính làm tròn, tính theo thang điểm 10;
+ Giáo viên môn Tiếng Anh có chứng chỉ KNLNN bậc 5 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương B2 trở lên;
+ Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu yêu cầu: Môn Tin ĐHSP loại giỏi, từng đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia; Môn Tiếng Anh: ĐHSP loại giỏi, từng đạt học sinh giỏi quốc gia (hoặc tốt nghiệp thạc sỹ Tiếng Anh ở nước ngoài), có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương bậc 5; Môn Toán-Tiếng Anh: ĐHSP loại xuất sắc, từng đạt học sinh giỏi tỉnh giải nhất bảng A môn Tiếng Anh; Môn Toán: Tốt nghiệp ĐHSP hoặc Cử nhân chương trình tiên tiến loại khá có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, đạt học sinh giỏi giải nhì quốc gia bảng A; Môn Vật lý: Tốt nghiệp ĐHSP hoặc Cử nhân chương trình tiên tiến loại giỏi và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, từng đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh bảng A, tốt nghiệp thạc sỹ vật lý ở nước ngoài; Môn Hóa, Sinh: ĐHSP loại giỏi, từng đạt học sinh giỏi tỉnh giải nhì bảng A; Học sinh giỏi tỉnh cấp THPT của môn dự tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức theo mẫu thông báo trên Website Sở GDĐT và tại bảng tin Sở GDĐT (nếu là người đang hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại các đơn vị khác phải có ý kiến đồng ý của đơn vị sử dụng lao động sau khi trúng tuyển);

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (hoặc bằng Đại học và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), bằng thạc sỹ (nếu có) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, bảng điểm học tập toàn khoá đại học (Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương và có dán ảnh đóng dấu giáp lai hoặc 01 bản sao hợp pháp Sơ yếu lý lịch sinh viên đối với sinh viên mới tốt nghiệp năm 2020 (có giá trị trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm xét tuyển);

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (thời gian từ khi cấp giấy chứng nhận đến thời điểm xét tuyển không quá 6 tháng);

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên của các đối tượng theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Văn bản số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019;

– Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên bậc THPT (nếu có), phiếu báo điểm thi đại học hoặc phiếu báo điểm thi THPT quốc gia (chi tiết từng môn thuộc tổ hợp thi, xét tuyển);

– Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp và có giá trị sử dụng: có trình độ tương đương KNLNNVN bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với các trường thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với các trường thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông; nhân viên có trình độ ngoại ngữ bậc 1); có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc các chứng chỉ đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đào tạo trước ngày 10/8/2016 theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Các chứng chỉ tiếng ngoại ngữ được xem xét công nhận theo theo Công văn số 1590/SGDĐT.GDCN-GDTX ngày 17/8/2020 của Sở GD-ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

– Bản sao hộ khẩu đối với thí sinh có hộ khẩu bản thân, gia đình và dự tuyển các trường thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (nếu thuộc diện hưởng ưu tiên tính trừ điểm thi đầu vào đại học).

*Lưu ý: Không nộp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ mà không liên quan đến điều kiện xét tuyển tại văn bản này.

2. Một số quy định nộp hồ sơ dự tuyển:

– Mỗi người dự tuyển được nộp 01 bộ hồ sơ và đăng ký dự tuyển không quá 02 nguyện vọng vị trí việc làm (trong phiếu dự tuyển ghi rõ nguyện vọng 1, 2).

– Hồ sơ dự tuyển nộp qua bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh; Ngoài bao bì đựng hồ sơ ghi rõ các nội dung sau:

+ Góc trái bao hồ sơ ghi: Hồ sơ đăng kí dự tuyển vị trí việc làm …. trường ….; Địa chỉ người gửi (ghi người dự tuyển): Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

+ Địa chỉ nơi nhận: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Số 67, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An

– Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/01 nguyện vọng xét tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC), nộp qua đường bưu điện khi gửi hồ sơ.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

2.1. Các đối tượng thu hút theo điểm a, khoản 1 và khoản 2, 3 Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và áp dụng đối với những người tốt nghiệp ĐHSP và đạt học sinh giỏi giải 3 cấp tỉnh trở lên của môn dự tuyển: thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

– Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định này;

– Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.2. Các đối tượng còn lại (sau khi có kết quả xét tuyển thu hút): Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Văn bản số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Các nội dung liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ,…)

– Những người dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (không thuộc diện thu hút): Thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng 01 bài kiểm tra lý thuyết thời gian 150 phút kiến thức chuyên của môn học.

VI. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

– Xét tuyển theo từng đơn vị, từng vị trí việc làm cần tuyển;

– Tuyển trước các đối tượng thu hút, sau đó mới xét tuyển các đối tượng khác.

– Mỗi người được đăng ký 02 nguyện vọng ghi 02 đơn vị, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét tuyển ở nguyện vọng 2; Các thí sinh tham dự phỏng vấn tại đơn vị theo đăng ký nguyện vọng 1 (chỉ tham gia 01 lần xét tuyển để xét chung cho cả 02 nguyện vọng. Ví dụ: bà Nguyễn Thị A không trúng tuyển ở nguyện vọng 1, nhưng có số điểm cao hơn những người tham gia xét tuyển ở đơn vị mà bà A có nguyện vọng 2 thì bà A sẽ trúng tuyển tại đơn vị này); Đối với những thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển nguyện vọng 01, chỉ còn nguyện vọng 02 thì tham dự phỏng vấn tại đơn vị đăng ký nguyện vọng 2) theo lịch dự tuyển.

* Các trường hợp không được xét tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển:

– Người dự tuyển không có mặt trong các buổi tổ chức xét tuyển;

– Hồ sơ dự tuyển không gửi phát nhanh qua đường bưu điện và không đúng thời gian quy định, hồ sơ gốc bị tẩy xóa;

VIII. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

– Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng trên Báo Nghệ An và Website của Sở;

– Thu nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển: Qua đường bưu điện, từ ngày 14/9/2020, sao cho hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 13/10/2020.

– Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc Hội đồng trước ngày 13/10/2020;

– Tổng hợp  hồ  sơ  và  lập  danh  sách  những  người  tham  gia  dự  tuyển 13/10/2020 đến 14/10/2020;

– Tổ chức xét tuyển vòng 1 (chung):

+ Công bố danh sách những người nộp hồ sơ và những người đủ điều kiện dự tuyển: dự kiến 16/10/2020;

+ Xét tuyển các đối tượng thu hút và các đối tượng khác dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (làm bài kiểm tra kiến thức môn chuyên), công bố kết quả: dự kiến ngày 18/10/2020;

+ Công bố danh sách những người dự tuyển vòng 2: dự kiến 19/10/2020;

– Tổ chức xét tuyển vòng 2: dự kiến 21/10/2020; Công bố dự kiến kết quả trước ngày 25/10/2020.

– Công bố kết quả chính thức và ban hành trước ngày 01/11/2020.

– Địa điểm tổ chức xét tuyển: tại Hội trường C, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

– Ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, ban hành quyết định tuyển dụng, giao cho các cá nhân trúng tuyển trước ngày 01/11/2020;

Cá nhân trúng tuyển mang hồ sơ gốc để đối chiếu trước ngày ban hành Quyết định tuyển dụng.

– Giao Thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc với những người trúng tuyển theo quy định từ ngày 01/11/2020.

Những người tham gia dự tuyển thường xuyên cập nhật thông tin, lịch làm việc chính thức của Hội đồng tuyển dụng được đăng tải trên Website và bảng tin của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghean.edu.vn