Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

30/07/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu, trong đó bao gồm 18 chỉ tiêu giáo viên và 14 chỉ tiêu nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2020 đến hết ngày 19/08/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: ninhbinh.edu.vn