Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

16/11/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 11/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, 58 Hùng Vương, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: vanban.quangngai.edu.vn