Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021

09/03/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2021.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120. Trong đó:

– Giáo viên: 41 chỉ tiêu (35 giáo viên Tiếng Anh; 03 giáo viên Khmer; 02 giáo viên Thể dục; 01 giáo viên Tiểu học).

– Nhân viên: 79 chỉ tiêu (14 nhân viên Kế toán; 25 nhân viên Y tế; 20 nhân viên Văn thư; 11 nhân viên Thư viện; 03 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm; 04 nhân viên Giáo vụ; 02 nhân viên Công nghệ thông tin).

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; khoản 1 Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

* Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (có giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên);

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức theo từng vị trí việc làm, thực hiện theo Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch 283/KH-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch (được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (https://sogddt.soctrang.gov.vn);

– Văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (có công chứng);

– Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên (trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm (chụp trong vòng 06 tháng);

– 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ cần liên hệ; Tất cả thành phần hồ sơ thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 09/3/2021 đến hết ngày 09/4/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 48, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển thí sinh nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thu lệ phí 400.000 đồng/thí sinh.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 được niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và đăng trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (https://sogddt.soctrang.gov.vn).

Mọi thông tin liên hệ theo số điện thoại: 0299.3616039 .

*** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sogddt.soctrang.gov.vn