Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 về xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

TTT

Loại viên chức

Trình độ đào tạo

Số lượng (chỉ tiêu)

1

Viên chức hạng III hoặc tương đương

Đại học trở lên

03

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

đ) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:

– Viên chức hạng III và tương đương

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác và vị trí việc làm cần tuyển;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ ưu tiên) vào một vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 có chỉ tiêu tuyển dụng, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm và sắp xếp theo thứ tự: Phiếu đăng ký dự tuyển, văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ ưu tiên…, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023.

Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02).

b) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.

c) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Lưu ý:

– Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang Tiếng Việt có chứng thực.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Nội dung, hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức: thi viết.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

2. Danh mục tài liệu ôn tập: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển tải danh mục tài liệu ôn tập tại Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn kể từ ngày 07/10/2023 (Sở Nội vụ không in và không bán tài liệu).

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có phiếu biên nhận của người thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 202A, đường Trường Chính, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại cố định: 0255.8553012, số điện thoại di động: 0906.376.672, 0905.208.999).

3. Phí dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển vòng 2 … do Hội đồng quyết định và sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn).

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: skh.quangngai.gov.vn