Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

09/01/2020

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 669 chỉ tiêu

– Viên chức sự nghiệp Y tế: 201 chỉ tiêu

– Viên chức sự nghiệp khác: 71 chỉ tiêu

– Viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo: 397 chỉ tiêu

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/2/2020

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu)

Điện thoại: 02913.824147 – 02913.956884

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Nguồn tin: snv.baclieu.gov.vn