Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

23/09/2021

Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/09/2021 đến hết ngày 22/10/2021

– Địa điểm: Tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có nhu cầu tuyển dụng công chức.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: noivu.danang.gov.vn