Sở Tư pháp Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021

14/10/2021

Thực hiện Kế hoạch 78/KH-STP ngày 27/9/2021, Sở Tư pháp Bạc Liêu thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở với số lượng cần tuyển là 10 người.

Vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 2 đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tuyển dụng 7 người, Phòng Công chứng số 1 tuyển dụng 3 người.

Điều kiện tham gia tuyển dụng: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật và một số quy định theo tiêu chuẩn tuyển dụng. Thông tin chi tiết, người cần tuyển dụng truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ: http://stp.baclieu.gov.vn, hoặc liên hệ số điện thoại: 0291.3823858.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stp.baclieu.gov.vn