Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Trường ĐH Cần Thơ tuyển dụng lao động

23/04/2024

Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo hết ngày 10/05/2024.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

Nguồn tin: vieclam.ctu.edu.vn