Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè, TP. HCM tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng năm học 2024-2025

20/06/2024

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè, TP. HCM tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng năm học 2024-2025, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/06/2024 đến hết ngày 31/07/2024

– Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ttdnnhabe.edu.vn