Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tuyển dụng viên chức năm 2022

02/06/2022

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển viên chức giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 như sau:

1. Cơ cấu tuyển dụng

TT Vị trí việc làm Chỉ tiêu
1 Giảng viên dạy nghề Lâm sinh. 02
2 Giảng viên dạy nghề Chăn nuôi  Thú y. 02
3 Giảng viên dạy nghề Công nghệ sinh học. 01
4 Giảng viên dạy nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 01
5 Giảng viên dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất 01
6 Giảng viên dạy nghề Công nghệ Ô tô 01
7 Giảng viên dạy nghề Điện – Điện tử. 01
8 Giảng viên dạy nghề Hàn. 01
9 Giảng viên dạy nghề Vận hành máy thi công nền. 01
10 Giảng viên dạy nghề Kế toán doanh nghiệp. 01
11 Giảng viên dạy Giáo dục quốc phòng – An ninh. 01

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/6/2022  30/6/2022

 Địa chỉ nhận hồ sơ: phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Điện thoại liên hệ: 0205.3829.407 hoặc 0205.3829. 417.

3. Mọi thông tin chi tiết cụ thể:

 Tra cứu trên Website của Trường (Website: http://cdndongbac.edu.vn)./.

Nguồn: baolangson.vn