Trường Đại học CNTT và TT – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2022

19/03/2022

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Đến hết ngày 14/04/2022

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính tổ chức Trường ĐHCNTT và TT – Đại học Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ictu.edu.vn